تهران، خ سهروردی شمالی، بین هويزه و شهيد بهشتی، خ افشار جوان، پلاک 18 طبقه اول (+98-21) 43 90 8000

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

کیت استخراج اسیدهای نوکلئیک ویروسی (DNA/RNA) از سرم و پلاسما

خانه محصولات تشخیصی کیت های استخراج اسیدهای نوکلئیک کیت استخراج اسیدهای نوکلئیک ویروسی (DNA/RNA) از سرم و پلاسما

DynaBio™ Viral Nucleic Acid (DNA\RNA) Extraction Mini Kit

کیت استخراج اسیدهای نوکلئیک (DNA/RNA) ویروسی از سرم و پلاسما برای استخراج اسیدهای نوکلیئک ویروسی از سرم و پلاسما طراحی شده است. بازده استخراج برای نمونه‎های با تعداد نسخه کم ویروس خوب بوده و محصولی با خلوص بالا و عاری از مهارکننده را  برای آزمون‎های پائین دستی (PCR و Real-time PCR) به همراه خواهد داشت.

ویژگی های عملکردی
  • استخراج سریع و کارآمد اسیدهای نوکلئیک ویروسی دنا و رنا (DNA\RNA) از سرم و پلاسما (نمونه‎های فاقد سلول)
  • دارای رنای حامل (Carrier RNA) برای افزایش کارایی استخراج
  • بازده خوب برای نمونه‎های با تعداد نسخ پائین ویروس
  • عدم نیاز به حلال‎های آلی و مراحل رسوب‎دهی
  • %CV پائین
  • گرفتن نتیجه در زمان کوتاه: کمتر از ۲۰ دقیقه