تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

تیوب های لیوفیلیزه آماده PCR، حاوی آنزیمProFi Taq

خانه محصولات آنزیم ها و مخلوطهای آماده PCR تیوب های لیوفیلیزه آماده PCR، حاوی آنزیمProFi Taq

AccuPower® ProFi Taq PCR PreMix, Lyophilized

کارآیی ویژه آنزیم ProFi Taq در تکثیر قطعات DNA ژنومی حدود ۲۰ کیلوباز و DNA فاژ لامبدا تا حداکثر ۳۰ کیلوباز است.  همه اجزای واکنش در تیوب ها به صورت لیوفیلیزه قرار داده شده است و برای انجام واکنش کافی است آب، پرایمرها و نمونه DNA به آن اضافه شود.

 • تکثیر دوربرد قطعات دنای ژنومی
 • تکثیر با کارآیی بالا
 • کارآیی درخشان در تکثیر الگوهای پیچیده/مشکل (Difficult Templates)
 • تکثیر هدف هایی با تعداد نسخ پایین (Low-copy)
 • PCR با بازده و حساسیت بالا
 • ماندگاری طولانی مدت ( یک ماه در دمای اتاق و بیشتر از ۲ سال در دمای ۲۰-)
 • تکرارپذیری بالا به دلیل کنترل کیفی دقیق در هر سری تولید
 • تیوب های ۰/۲ ml
 • برای واکنش PCR  با حجم کلی ۲۰ میکرولیتر
 • دارای آنزیم ProFi Taq DNA-Polymerase:
  • دارای خاصیت ‘۵ به ‘۳ اگزونوکلئازی
  • دارای خاصیت ‘۳ به ‘۵ اگزونوکلئازی
  • اضافه کردن Overhang A
 • دارای رنگ (loading dye) و آماده بارگذاری روی ژل