تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

تیوب های لیوفیلیزه آماده PCR، حاوی آنزیمHot Start

خانه محصولات آنزیم ها و مخلوطهای آماده PCR تیوب های لیوفیلیزه آماده PCR، حاوی آنزیمHot Start

AccuPower® HotStart PCR PreMix, Lyophilized

کافی است پرایمرها، آب و نمونه DNA را به دیگر اجزای واکنش که به صورت لیوفیلیزه در ویال ها قرار داده شده اضافه کنید. تا رسیدن دما به ۷۰ درجه سانتیگراد، آنزیم Hot Start Top DNA Polymerase موجود در واکنش هیچگونه فعالیت پلیمرازی نخواهد داشت. این محصول برای تکثیر توالی های پیچیده ژنومی، بیشتر کردن اختصاصیت (Specificity) واکنش PCR، نمونه های با تعداد نسخه کم، قطعات غنی از GC و… به کارتان می آید.

 • آنزیم Top DNA Polymerase با خاصیت Hot Start
 • حذف تکثیر توالی های غیر اختصاصی
 • ماندگاری طولانی مدت ( یک ماه در دمای اتاق و بیشتر از ۲ سال در دمای ۲۰-)
 • تکرارپذیری بالا به دلیل کنترل کیفی دقیق در هر سری تولید
 • تیوب های ۰/۲ ml
 • برای واکنش PCR  با حجم کلی ۲۰ میکرولیتر
 • دارای آنزیمHotStart Top DNA-Polymerase:
  • فاقد خاصیت ‘۵ به ‘۳ اگزونوکلئازی
  • فاقد خاصیت ‘۳ به ‘۵ اگزونوکلئازی
  • فعالیت ترمینال ترانسفرازی (Terminal transferase activity) 
 • دارای رنگ (loading dye) و آماده بارگذاری روی ژل