تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

آنزیم های برشگر

خانه محصولات آنزیم های برشگر

با توجه به شرایط کنونی، تنها آنزیمهای موجود در انبار شرکت قابل ارائه هستند.


متنوع، مطمئن و به صرفه!

۶۰
تا ۱۰ دقیقه، حداکثر زمان هضم در آنزیمهای سریع
۰
عنوان آنزیم تولیدی، تهیه به سفارش
عنوان آنزیم پرمصرف، موجود در انبار

 

Enzyme Finder
فایل آنزیم یاب
پوستر شرایط واکنش

انتخاب آنزیم برشگر

با توجه اطلاعات موجود در فایل آنزیم یاب، می توانید آنزیم دلخواه خود را انتخاب نمایید و رمزینه (کد) آن را به ما اعلام نمایید. 

آنزیمهای برشگر سریع

بسیاری از آنزیمهای ارائه شده توسط تکاپو زیست  کار خود را در بازه زمانی ۵ تا دقیقه به اتمام می رسانند. برای اطلاع از جزئیات واکنش هر آنزیم لطفا به پوستر مربوط نگاه کنید.

یک بافر برای همه آنزیمها (Universal Buffer)

تمامی آنزیمهای برشگر ارائه شده توسط تکاپو زیست می توانند با بهره گیری از تنها یک بافر مشترک برای هضم کامل مورد استفاده قرار گیرند. این مزیت می تواند بسیاری از مشکلاتی که هنگام هضم های دوگانه و چندگانه بروز می کنند را برطرف سازد.

دسترسی سریع به آنزیم های پرمصرف

از میان بیش از ۲۲۵ آنزیم تولیدی شرکت ینا بایوساینس (آلمان)، موجودی بیش از ۳۰ عنوان آنزیم پرمصرف در انبار تکاپو زیست ثابت نگاه داشته می شود تا ظرف چند ساعت در تهران و ۲۴ ساعت در شهرستان ها به دست مشتریان گرامی رسیده و پاسخگوی نیازهای پروژه های آنان باشد. فهرست این آنزیم ها را می توانید در لبه (tab) آنزیمهای پر مصرف و نیز در لیست قیمت مشاهده نمایید. 

سفارش آنزیم برای واردات

برای آنزیم هایی که در انبار شرکت موجود نباشند نیز پیش فاکتوری داده می شود که زمان تحویل در آن ذکر شده است (معمولاً حدود ۱ تا ۳ ماه) و در صورت تأئید پیش فاکتور، سفارش به جریان می افتد.

مهم: با توجه به احتمال اتمام موجودی برخی عناوین بسته به نوسان سفارش ها، اعلام موجودی قطعی فقط با استعلام از شرکت امکان پذیر است.

نحوه ارسال سفارش ها

تمامی آنزیم های برشگر با رعایت زنجیره سرد ارسال می شوند. تحویل در تهران معمولا به صورت حضوری (مراجعه مشتری) و یا ارسال توسط پیک و در شهرستان ها توسط شرکت های حملی همچون پیشتاز آسمان، چاپار، تیپاکس و… با زمان تحویل یک روزه صورت می گیرد.

با توجه به احتمال اتمام موجودی برخی عناوین بسته به نوسان سفارش ها، اعلام موجودی قطعی فقط با استعلام از شرکت امکان پذیر است.

فهرست آنزیمهای پرمصرف(تصویر)

نام

مقدار(Units)

شماره
کاتالوگ

جایگاه
برش

Alu I

300

EN-101HS

AG*CT

BamH I

3750

EN-103HS

G*GATCC

Bgl I

1000

EN-105HS

GCCNNNN*NGGC

Bgl II

650

EN-106HS

A*GATCT

Bste II

875

EN-144HS

G*GTNACC

BseC I
(Ban III) (Cla I)

1750

EN-109HS

AT*CGAT

BshF I
(Hae III)

3500

EN-110HS

GG*CC

Dpn I
 (Sfo I)

100

EN-160HS

GA*TC

Dra I*

1000

EN-E2145HS

TTT*AAA

Eco R I

7500

EN-114HS

G*AATTC

Eco R V

1500

EN-115HS

GAT*ATC

Hind III

3750

EN-116HS

A*AGCTT

Hinf I

1250

EN-117HS

G*ANTC

Hpa I

375

EN-118HS

GTT*AAC

Hpa II*
(BsiS I)
(Msp I)

1000

EN-E2260HS

C*CGG

Kpn I

1750

EN-119HS

GGTAC*C

Mbo I
(Dpn II)
(Nde II)

150

EN-120HS

*GATC

NcoI

300

EN-123HS

C*CATGG

NaeI

150

EN-122HS

GCC*GGC

Nde I*

1000

EN-E2293HS

CA*TATG

Nhe I

275

EN-146HS

G*CTAGC

Not I

150

EN-124HS

GC*GGCCGC

Pst I

4000

EN-127HS

CTGCA*G

Pvu II

2250

EN-128HS

CAG*CTG

RsaI

500

EN-129HS

GT*AC

Sal I

1000

EN-130HS

G*TCGAC

Sau3A I
(BstEN II)

250

EN-150HS

*GATC

Sca I

600

EN-131HS

AGT*ACT

Sfi I

200

EN-132HS

GGCCNNNN*NGGCC

SgrB I
(Sac II)

800

EN-133HS

CCGC*GG

Sla I
(Xho I)

2500

EN-134HS

C*TCGAG

Sma I

550

EN-135HS

CCC*GGG

Sst I
(Sac I)

800

EN-140HS

GAGCT*C

Taq I

1750

EN-142HS

T*CGA

Xba I

1750

EN-143HS

T*CTAGA

 

 

تعیین فعالیت آنزیم های برشگر

سنجش فعالیت آنزیم های برشگر با اضافه کردن رقت های گوناگون آنزیم به بافر مناسب واکنش حاوی یک میکروگرم از DNA مربوط صورت می گیرد. بعد از یک تیمار ۶۰ دقیقه ای در دمای مناسب، هضم متوقف شده و نمونه های DNA با الکتروفورز ژل آگارز و اتیدیوم بروماید به تصویر کشیده می شوند. رقیق ترین آنزیمی که هضم کاملی انجام داده باشد مبنای محاسبه فعالیت آنزیمی بر مبنای واحد بر میکرولیتر  قرار می گیرد. لطفا دقت نمایید که فعالیت محاسبه شده وابسته به خصوصیات DNA مورد استفاده است و هنگام کار با DNA دیگر، تیتراسیون آنزیم برای تعیین فعالیت واقعی (یا مورد انتظار) می بایست تکرار شود.

کنترل های کیفی

برای تعیین خلوص آنزیم (بصورت کیفی) و عدم فعالیت هضم غیر اختصاصی آن از یک آزمون فراهضم (Over Digestion) استفاده شده است. در این آزمون مقادیر افزایشی آنزیم برشگر (معمولا ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ واحد) به مجموعه ای از لوله های آزمایش حاوی یک میکروگرم DNA مربوط اضافه می شود. پس از یک تیمار ۲۰ ساعته در شرایط توصیه شده هر آنزیم، میزان بیشینه آنزیمی که منجر به الگوی طبیعی، واضح و شفاف در الکتروفورز ژل آگارز/اتیدیوم بروماید شده است تعیین می گردد. برای موفقیت در این آزمون، الگوی هضم طبیعی آنزیم از هضم دوبرابری تا شرایط ۶۰۰ برابری فراهضم (واحد آنزیم x ساعت هضم) نمی بایست تغییر نماید. 

اگر آنزیمی در شرایطی کمتر از ۶۰۰ برابر فراهضم، فعالیت ستاره دار از خود بروز دهد، توضیح لازم در خصوص میزان عملیاتی مجاز برای عدم بروز پدیده مذکور در توضیحات/اسناد آن محصول درج می گردد.

آزمون سنجش اندونوکلئازی غیر اختصاصی

برای سنجش آلودگی به برشگر های غیر اختصاصی، هر آنزیم برشگری با پلاسمید سوپرکویلی که فاقد توالی شناسایی شونده توسط آن برشگر است تیمار (انکوبه) می شود. هر برش تک رشته ای غیر اختصاصی در RF I DNA، آن را به RF II تبدیل  میکند. مقادیر افزایشی آنزیم (معمولا ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ واحد) به مجموعه ای از لوله های آزمایش حاوی یک میکروگرم RF I DNA (فرم سوپرکویل) اضافه می شود. پس از تیمار ۲۰ ساعته در شرایط توصیه شده واکنش، دو فرم (سوپرکویل و مدور) با الکتروفورز تشخیص داده شده و درصد تبدیل سوپرکویل به حلقوی تعیین می گردد.

آزمون چسبیدن و برش مجدد (Ligation & recutting assay)

برای سنجش کیفیت DNA هضم شده، پس از انجام هضم کامل با شرایط ۱۰ و ۵۰ برابری آنزیم، DNA هضم شده توسط آنزیم لیگاز مجدداً چسبانده شده و دوباره توسط همان آنزیم برشگر مورد هضم قرار می گیرد. هریک از مراحل هضم اولیه، بازچسبانی و هضم مجدد با الکتروفورز ژل آگارز/اتیدیوم بروماید مورد بررسی قرار می گیرد.

الگوی طبیعی (نرمال) نوارهای الکتروفورزی، نشانگر انتهاهای ′۵ و ′۳ سالم (intact) و نیز عدم حضور آلودگی دیگر نوکلئاز ها و فسفاتاز ها خواهد بود. 

پایداری

تمامی آنزیمهای برشگر عرضه شده توسط تکاپو زیست، هر ۴ تا ۶ ماه مجدداً در شرکت سازنده مورد آزمایش قرار می گیرند و با توجه به نتایج درخشان آزمونهای یاد شده، شرکت سازنده بهترین تاریخ مصرف اکثر آنزیم ها را ۱۸ ماه تعیین کرده است.

یک واحد آنزیم (Enzyme Unit) چقدر است؟ 

یک واحد آنزیم برشگر بدینگونه تعریف می شود: مقدار آنزیم لازم برای هضم کامل یک میکروگرم از DNA (یا قطعات آن) در واکنشی به حجم ۵۰ میکرولیتر در ۶۰ دقیقه در شرایط بهینه ذکر شده برای هر آنزیم برشگر. 

معنی رنگ های مختلف در جدول فایل آنزیم یاب چیست؟ 

همانگونه که در توضیح پائین جدول مذکور نیز آمده است، ردیف های سبز، زرد و قرمز به ترتیب نشانگر اصل (خود) آنزیم ، ایزوشیزومر و نئوشیزومر آنهاست. یعنی مثلا به جای آنزیمPae I، ایزوشیزومر آن یعنی Sph I قابل ارائه است.

ایزوشیزومر(Isoschizomer): آنزیمهای برشگری که توالی شناسایی (Recognition Sequence) و الگوی برش (Cutting Pattern) یکسانی داشته باشند.

نئوشیزومر(Neoschizomer): آنزیمهای برشگری که توالی شناسایی آنها یکسان است ولی الگوی برش متفاوتی دارند. 

منظور از فعالیت ستاره ای/ ستاره دار (Star Activity) یک آنزیم برشگر چیست؟

گاه بخاطر تغییر شدید شرایط عملکرد بهینه یک آنزیم برشگر، الگوی الکتروفورزی محصول هضم آن تغییر می کند (تغییر ویژگی) و یا حتی گاه آنزیم به کلی اختصاصی بودن (عملکرد وابسته به توالی) خود را از دست می دهد که این پدیده فعالیت ستاره ای و به تعبیر بهتر فعالیت ستاره دار آنزیم برشگر نامیده می شود. 

گویا نخستین بار وقتی این پدیده در مورد EcoRI  در بویرزلب (Boyer’s lab) مشاهده شد، برای تمایز آن از فعالیت طبیعی آنزیم مذکور، ستاره ای به نام آن افزودند (*EcoRI) و این پدیده بدین نام مشهور گشت.

اهمیت پدیده “فعالیت ستاره دار” چیست؟

تغییرات در شرایط متنوعی از واکنش می توانند منجر به این پدیده شوند که از جمله آنها می توان از این عناوین نام برد:

تغییر قدرت یونی، PH بالا ، افزایش نسبت واحد آنزیمی به میکروگرم DNA هدف، حضور حلال های آلی همچون DMSO، اتانول، اتیلن گلیکول، دایمتیل استامید، دایمتیل فرمامید، سولفالین و …)، غلظتهای بالای گلیسرول (بیش از ۵ درصد حجمی/حجمی) و جایگزینی ++Mg با دیگر یونهای دوظرفیتی همچون منگنز، کبالت، روی و مس.

از آنجا که آنزیم های برشگر بصورت تجاری در غلظت های بالایی از گلیسرول ارائه می شوند، عدم رقیق سازی مناسب که معمولا در هضم های دوگانه یا چندگانه (Double/Multiple Digest) اتفاق می افتد، می تواند منجر به بروز این پدیده و عدم دستیابی به نتیجه دلخواه گردد.