تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

محصولات

خانه محصولات

روندی ساده، استخراجی سریع و نتایجی تکرارپذیر…

نمونه تان هرچه باشد، به احتمال زیاد کیت مناسب نمونه و کاربرد مورد نظرتان را در این مجموعه خواهید یافت.

متنوع، متناسب با نیاز و بودجه شما

می توانید مطمئن باشید که برای PCR ، گزینه های دلخواه متناسب با شرایط و بودجه تان را خواهید یافت.

این مرحله مهم را ساده نگیرید!

چند محصول متنوع، هرکدام برای برآورده کردن نیازی خاص.

نیاز شما کدام است؟

ریل تایم تخصص ماست!

چه پروب اختصاصی طراحی کرده باشید و چه قصد استفاده از نشانگری عمومی مثل سایبرگرین را داشته باشید، با توجه به نوع دستگاه تان، می توانید گزینه مناسب کار خود را  از ما بخواهید.

متنوع، مطمئن و به صرفه!

مجموعه ای متنوع از آنزیمهای برشگر در بسته های معمولی و یا کم مقدار.

برخی موارد دیگر

سعی مان بر این بوده که اکثر مواد و لوازمی را که در زیست مولکولی بدان نیازمندید در یک مجموعه گرد هم آوریم.