تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

ساخت پپتید (Peptide Synthesis)

خانه خدمات ساخت پپتید (Peptide Synthesis)

پپترون، یکی از تخصصی ترین شرکت ها

 

 • سنتز پپتید تا طول ۴۰ اسید آمینه و بیشتر.
 • تحویل محصول نهایی بصورت پودر (Freeze dried).
 • کنترل کیفی (QC) تمامی پپتید ها توسط HPLC و طیف سنج جرمی (Mass) و ارائه نتایج آنها به همراه هر نمونه تحویلی.
 • سرعت کم نظیر در سنتز و تحویل محصول.
 1.  فرم سفارش ساخت پپتید را از روی سایت (صفحه دانلود/فرمهای ضروری) بردارید.
 2. مشخصات کامل درخواست کننده شامل: آدرس کامل و تلفن در دسترس/ همراه را به دقت در فرم وارد نمایید.
 3. در صورت متفاوت بودن درخواست کننده با فاکتور شونده حتماً مشخصات کامل فاکتور شونده را نیز وارد نمایید.
 4. برای پپتید خود نام اختصاصی انتخاب نموده (کمتر از ۱۰ کاراکتر) و در قسمت ” طول پپتید”، عدد مورد نظر را با توجه به تعداد اسیدآمینه ها از لیست بازشونده انتخاب نمایید.
 5. در قسمت “درجه خلوص” و “مقدار” تحویلی، گزینه های مورد نظرتان را از لیست بازشونده انتخاب نمایید.
  * لطفا چنانچه طول، مقدار و یا خلوص بالاتری مد نظرتان است، در قسمت توضیحات درخواست خود را ذکر نموده و جهت استعلام امکان سنتز، با شرکت تماس بگیرید.
 6. برای تعیین تغییرات شیمیایی در صورت وجود، ابتدا از ستون “دسته بندی تغییرات شیمیایی” گزینه مورد نظر را انتخاب کرده، سپس از ستون بعدی، “نوع و جایگاه تغییر شیمیای انتخاب شده” را انتخاب نمایید. (در صورتی که نیازمند به ذکرموارد دیگری هستید در قسمت توضیحات قید نمایید.)
 7. برای مشاهده فهرست تغییرات شیمیایی قابل سنتز می توانید لبه (tab) مربوط در همین صفحه را ببینید.
 8. در نهایت توالی اسیدآمینه های درخواستی خود را در ستون آخر وارد نمایید.
 9. در صورت نیاز به توضیحات بیشتر نیز می توانید با شرکت تماس حاصل فرمایید.
 10. فرم تکمیل شده را بوسیله رایانامه (email) به نشانی info {at} takapouzist.com ارسال نمایید. در اسرع وقت پیش فاکتور شامل قیمت و زمان تحویل و سایر شرایط، به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
فهرست تغییرات شیمیایی قابل انجام (Chemical Modifications)

Terminal modification

 

AC

N-Terminal

For

N-Terminal

Suc

N-Terminal

CBZ

N-Terminal

Mercaptoacetyl

N-Terminal

Mercaptoprppionyl

N-Terminal

Pyr

N-Terminal

Amidation

C-Terminal

Ester

C-Terminal

Cysteamide

C-Terminal

Hydroxy modified peptide

 

Phosphorylation

Ser, Thr, Tyr

Sulfation

Tyr

Fatty acid

 

Myristic acid
(Myristoyl)

N-Terminal amine or C-Termial (via Lys side chain amine)

Stearic acid (Stearoyl)

N-Terminal amine or C-Termial (via Lys side chain amine)

Palmitic acid (Palmitoyl)

N-Terminal amine or C-Termial (via Lys side chain amine)

Disulfied Bond (S-S)

 

Single intra disulfide

Via Cys-Cys (S-S) cyclic form

Two intra disulfides

Via Cys-Cys (S-S) cyclic form

Inter disulfide

Cys-Cys (S-S) form

Amid Cyclic peptide

 

Head-to-Tail cyclic

Via N-Terminal amine with C-Terminal Carboxylic acid, Amide cyclic form

Side Chain

Via internal Amine(Lys or Dap side chain) with internal Carboxylic acid (Asp or Glu side chain) Amide cyclic form

Special amino acid

 

D-Form Amino acids

Any

Unusual amino acids (Aib, Cit, Nle, NvaOrn, Nal etc.)

Any

Labelling

 

Biotin

N-Terminal amine or C-Termial (via Lys side chain amine)

FITC

(Abs/Em = 494/519 nm)

N-Terminal amine or C-Termial (via Lys side chain amine)

FAM

(Abs/Em = 494/518 nm)

N-Terminal amine or C-Termial (via Lys side chain amine). Quencher is Dabcyl.

Rhodamin B
(Abs/Em = 552/588 nm)

N-Terminal amine or C-Termial (via Lys side chain amine)

TAMRA

(Abs/Em = 555/580 nm)

N-Terminal amine or C-Termial (via Lys side chain amine)

Mca
(Abs/Em = 328/393 nm)

N-Terminal amine or C-Termial (via Lys side chain amine). Quencher is Dnp.

Dansyl 

(Abs/Em = 335/526 nm)

N-Terminal amine or C-Termial (via Lys side chain amine). Quencher is Dabsyl.

EDANS (Abs/Em = 341/471 nm)

Via intenal Glu side chain. Quencher is Dabcyl.

AMC (Abs/Em = 360/405 nm)

C-Terminal

Dabcyl (Abs = 453 nm)

N-Terminal amine or C-Termial (via Lys side chain amine)

Dnp (Abs = ۳۴۸ nm)

N-Terminal amine or C-Termial (via Lys side chain amine)

دستگاه خودکار PeptrEX برای سنتز همزمان ۴۸ پپتید/ هر واحد