نسخه جدید وب سایت

چند روزی از راه اندازی نسخه جدید وب سایت تکاپو زیست می گذرد.

در تمامی سالهای همراهی مان با شما، سعی ما بر آن بوده که مشاوری امین برای تان باشیم. این بار نیز کوشیده ایم با ارائه اطلاعات هرچه بیشتر، امکان انتخاب صحیح و قدرت تصمیم گیری مشتریان گرامی را افزایش دهیم. امیدواریم که تلاشمان بی ثمر نبوده باشد.
همچون همیشه، از پیشنهادها و نظرهای اساتید، دوستان و همراهان استقبال می کنیم.

همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس
که دراز است ره مقصد و من نوسفرم