تهران، خ سهروردی شمالی، خ خرمشهر، خ شهید عربعلی، خ نسترن(15)، پلاک 4 طبقه اول (+98-21) 43 90 8000

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

دانلود

خانه دانلود

لیست قیمت ها
فرم های ضروری
بروشور و کاتالوگ ها

بروشور هر محصول و یا خدمات را می توانید در صفحه همان محصول بیابید. 

در صورتی که محصولی را نمی یابید، از ابزار  "جستجو" در بالای صفحه استفاده کنید.

راهنما های کاربری (User Manuals)

راهنمای کاربری هر محصول را می توانید در صفحه همان محصول بیابید. 

در صورتی که محصولی را نمی یابید، از ابزار  "جستجو" در بالای صفحه استفاده کنید.

برگه های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS)

محتوای تغییر وضعیت

نرم افزارها

نرم افزار CHROMAS (برای بررسی کروماتوگرام های حاصل از تعیین توالی DNA)