تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

تیوب های لیوفیلیزه آماده ساخت cDNA حاوی آنزیم CycleScript

خانه محصولات آنزیم/کیت برای ساخت cDNA تیوب های لیوفیلیزه آماده ساخت cDNA حاوی آنزیم CycleScript

AccuPower® CycleScript RT PreMix, Lyophilized

CycleScript اختراع جالبی است!

یکی از دغدغه های رایج پژوهشگران هنگام سنتز cDNA آن است که چند درصد از RNA های موجود را خواهم توانست به cDNA تبدیل کنم؟ این نگرانی بخصوص وقتی که به دنبال رنای کمیابی (rare RNA) باشیم تشدید می شود. در محصول CycleScript، با استفاده از آنزیمی مقاوم به دما و با تکرار (تا ۱۲ مرتبه) مراحل آنیلینگ و سنتز (شبیه به PCR)، تلاش می شود تا آخرین و کوچکترین قطعات  RNA نیز از رونویسی به DNA جا نمانند. همانند بسیاری از اختراعات مفید، ممکن است فکر کنیم که چرا به فکر خودم نرسید؟!

برای اطلاعات بیشتر درباره نوآوری پیشنهادی می توانید به برگه راهنمای این محصول مراجعه کنید. 

برای ساخت cDNA از نمونه های RNA با ساختار ثانویه زیاد، غنی از GC و یا نمونه های با تعداد نسخه پائین می توانید از این محصول استفاده کنید. همه اجزای واکنش  (شش پار تصادفی، آنزیم، بافر و… ) به صورت لیوفیلزه در تیوب ها قرار داده است و با افزودن آب و نمونه RNA ساخت cDNA انجام خواهد شد. برای غلبه بر ساختارهای ثانویه RNA، در برنامه دهی می توان در چندین چرخه (۱۲ یا کمتر) دمای واکنش را افزایش و کاهش داد و باعث افزایش کارایی ساخت cDNA شد.

 •  آنزیم CycleScript ™ با قابلیت کار در بازه دمایی ۴۲ تا ۵۵ درجه سانتیگراد
 • کارایی بالای سنتز cDNA از RNA های دارای ساختار ثانویه و غنی از G و C
 • کاربری آسان و صرفه جویی در زمان
 • دارای پرایمرهای شش پار تصادفی(Random Hexamer, dN6)
 • قابلیت ساخت قطعات تا ۹ کیلوباز
 • ماندگاری طولانی مدت (یک ماه در دمای اتاق و بیشتر از ۲ سال در دمای ۲۰-)
 • عاری از RNase، DNase و پروتئاز
 • دارای آنزیم ™CycleScript  :
  • کار در بازه دمایی ۳۲-۵۵
  • کارایی بالای سنتز cDNA
  • عاری از RNase، DNase و پروتئاز