تهران، خ سهروردی شمالی، بین هويزه و شهيد بهشتی، خ افشار جوان، پلاک 18 طبقه اول (+98-21) 43 90 8000

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

مخلوط آماده RT- PCR تک مرحله ای

خانه محصولات آنزیم/کیت برای ساخت cDNA مخلوط آماده RT- PCR تک مرحله ای

SCRIPT One-Step RT-PCR Kit

آنزیم Script Reverse-Transcriptase و آنزیم Hot-Start DNA Polymerase موجود در این کیت به ترتیب ساخت cDNA و PCR را انجام می دهند.

همه اجزای هردو فرایند در این کیت قرار داده شده است و تنها به اضافه کردن آب و پرایمرهای اختصاصی نیاز است.

همچنین مهار کننده RNase موجود در کیت از فعالیت احتمالی آنزیم یادشده جلوگیری خواهد کرد.

  • آنزیم مهندسی شده Script Reverse-Transcriptase مقاوم به دمای بالا
  • کارایی بالای سنتز cDNA از RNA های طویل و دارای ساختار ثانویه بدلیل کار در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد
  • حساسیت فوق العاده ( کمتر از ۱pg برای mRNA و کمتر از ۱۰pg برای RNA توتال)
  • دارای RNase Inhibitor و مهار آنزیم RNase در صورت وجود در واکنش
  • بالا بودن ویژگی (Specificity) بدلیل حضور آنزیم پلیمراز شروع داغ (Hot-Start DNA Polymerase)