تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

کیت تخلیص محصول PCR

AccuPrep® PCR Purification Kit

برای خالص سازی قطعات محصول PCR میتوانید از این کیت استفاده کنید. همچنین برای خالص سازی سایر واکنشهای آنزیمی دارای DNA (هضم آنزیمی و…) نیز این کیت به کمکتان خواهد آمد.  

 • توانایی خالص سازی قطعات از ۱۰۰bp تا  ۱۰kb
 • تخلیص سریع و کارآمد (کمتر از ۵ دقیقه)
 • توانایی استخراج DNA تک رشته ای و دورشته ای
 • بازیابی (Recovering) بیش از ۷۰ درصد محصول (بازده بین ۷۰ تا ۹۰ درصد)
 • کاربری ساده و سریع شامل سه مرحله:
  • اتصال(Binding)
  • شستشو (Washing)
  • رهاسازی از ستون (Elution)
 • عدم نیاز به حلال‎های آلی مضر مثل فنل و کلروفرم