تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

محلول استخراج RNA توتال از خون، بافت، کشت سلول و …

خانه محصولات کیت های استخراج/ تخلیص اسیدهای نوکلئیک محلول استخراج RNA توتال از خون، بافت، کشت سلول و …

AccuZol™ Total RNA Extraction Solution

محلول  آماده استخراج RNA توتال، بدون نیاز به اضافه کردن ماده دیگری، برای استخراج از انواع مختلفی از نمونه ها قابل استفاده است. نمکهای موجود در محلول باعث مهار آنزیمهای RNase خواهد شد و استخراج RNA از مقادیر بسیار کم نمونه از دیگر مزایای این کیت می باشد.

  • استخرا ج سریع و کارآمد RNA از انواع نمونه ها (کمتر از ۱ ساعت)
  • بازده بالا و خلوص بالای RNA استخراج شده
  • قابلیت استخراج از مقادیر خیلی کم نمونه
  • سادگی و مراحل کاری کم و درنتیجه کاهش احتمال آلودگی با RNase/DNase

 

جدول میزان آغازین نمونه های مورد استفاده و میزان RNA به دست آمده