تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

بافرهای رنگی: برای بارگذاری محصول PCR روی ژل، حاوی رنگ EvaGreen

خانه محصولات سایر مواد زیست مولکولی بافرهای رنگی: برای بارگذاری محصول PCR روی ژل، حاوی رنگ EvaGreen

Gel Loading Buffer with DNA Stain

برای بار گذاری و رنگ آمیزی DNA  میتوانید از این محصول استفاده کنید. بافر بارگذاری دارای رنگ EvaGreen است که رنگی ایمن بوده و به عنوان جایگزین رنگ اتیدیوم برماید از شدت فلورسنت خوبی برخوردار است. بسته به اندازه قطعه DNA تان میتوانید محصول مناسب را پیدا کنید.

  • بافر نارنجی: برای قطعات < 500bp
  • بافر آبی: برای قطعات > 500bp
  • بافر سبز: برای قطعات بین ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ bp 

لطفا دقت فرمائید که رنگ فلؤورسان همه بافرهای یاد شده EvaGreen است و تنها رنگ بافر بارگذاری متفاوت است.

این محصول می بایست در ۲۰- درجه سانتیگراد و به دور از نور نگهداری شود.

بافر نارنجی (Orange) : برای قطعات < 500bp 

بافر آبی (Blue): برای قطعات > 500bp

 

بافر سبز (Green): برای قطعات بین ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ bp