تهران، خ سهروردی شمالی، بین هويزه و شهيد بهشتی، خ افشار جوان، پلاک 18 طبقه اول (+98-21) 43 90 8000

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

اندازه نمای پیش رنگ شده پروتئین، ۱۰ تا ۱۸۰ کیلو دالتون

خانه محصولات سایر مواد زیست مولکولی اندازه نمای پیش رنگ شده پروتئین، ۱۰ تا ۱۸۰ کیلو دالتون

BlueClassic Prestained Protein Marker

این محصول، استانداردی آبی رنگ برای وزن مولکولی پروتئین ها است. اندازه نمای یادشده حاوی ۱۰ پروتئین تخلیص شده و از پیش رنگ شده است که در بافر بارگذاری، آماده کاربرد مستقیم در ژل SDSپلی آکریل آمید عرضه می گردد.

  • غلظت:  mg/ml 1
  • بازه نوارها: ۱۰ تا ۱۸۰ kDa.
  • خلوص: بیش از ۹۵% (SDS-PAGE)
  • میزان بارگذاری پیشنهادی: µl 3-5 به ازای هر مسیر (lane).
  • آماده بارگذاری روی ژل