تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

تیوب های لیوفیلیزه آماده PCR، حاوی آنزیم Top DNA Polymerase

خانه محصولات آنزیم ها و مخلوطهای آماده PCR تیوب های لیوفیلیزه آماده PCR، حاوی آنزیم Top DNA Polymerase

AccuPower® PCR PreMix With Top DNA Polymerase, Lyophilized

پریمیکس های آماده PCR تیوبها و یا استریپ هایی هستند که همه اجزای واکنش به صورت لیوفیلیزه در آنها قرار داده شده و برای انجام واکنش تنها نیاز به اضافه کردن آب، پرایمرها و نمونه DNA دارد. با معرفی آنزیم های آماده PCR لیوفیلیزه، استانداردهای جدیدی در روش کار آزمایشگاه های مولکولی پدید آمده است. این تیوب ها از چندین جنبه کار در آزمایشگاه را متحول کرده اند:

 • کارکردن بر روی یخ را فراموش کنید. این آنزیم ها پوست کلفت تر از آن هستند که هنگام کار معمول تجزیه شوند!
 • این آنزیم ها یک ماه در دمای آزمایشگاه و بیش از دو سال در فریزر ۲۰- کارآیی خود را حفظ می کنند.
 • می دانیم که تعداد دفعات یخ زدن و آب شدن (Freeze & thaw) برای آنزیم ها محدود است و گاه پیش از تمام شدن آنزیم، بخاطر انجماد و ذوب های متوالی، کارآیی آنزیم از بین می رود و یا کاهش می یابد. در مورد تیوب های لیوفیلیزه، خبری از انجماد/ذوب های متوالی نیست چون فقط به تعداد مورد نظرمان تیوب ها را از فریزر خارج می کنیم.
 • همه می دانیم که PCR تکنیک حساسی است و به شدت نسبت به آلودگی (contamination) آسیب پذیر است. وقتی که واکنش مان آلودگی داده باشد، اولین چیزی که مورد شک واقع شده و دور ریخته می شود، مخلوط (مستر میکس) ای است که برای تعداد زیادی از واکنش هایمان ساخته ایم. در مورد تیوب های لیوفیلیزه این مشکل وجود ندارد چون هر تیوب جداگانه ملاک آلودگی یا عدم آن قرار می گیرد.
 • آنزیم DNA پلیمراز موجود در این تیوب ها مهندسی شده است و علاوه بر سرعت سنتز بالا(سه برابر آنزیم معمولی) توان سنتز قطعات طولانی تر را نیز دارا میباشد.
 • تکرارپذیری آزمون ها به دلیل دقیقا یکسان بودن قسمت عمده پارامترها بالا است. از سوی دیگر به دلیل کنترل کیفی دقیق در هر سری تولید، احتمال انحراف از شرایط بهینه بسیار کاهش یافته است.
 • تیوب های ۰/۲ ml
 • برای واکنش PCR  با حجم کلی ۲۰ میکرولیتر
 • دارای آنزیم Top DNA-Polymerase:
  • فاقد خاصیت ‘۵ به ‘۳ اگزونوکلئازی
  • فاقد خاصیت ‘۳ به ‘۵ اگزونوکلئازی
  • اضافه کردن Overhang A
 • دارای رنگ (loading dye) و آماده بارگذاری روی ژل