تهران، خ سهروردی شمالی، بین هويزه و شهيد بهشتی، خ افشار جوان، پلاک 18 طبقه اول (+98-21) 43 90 8000

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

تیوب های لیوفیلیزه آماده PCR، حاوی آنزیم pfu

خانه محصولات آنزیم ها و مخلوطهای آماده PCR تیوب های لیوفیلیزه آماده PCR، حاوی آنزیم pfu

AccuPower® pfu PCR PreMix, Lyophilized

اگر می خواهید توالی هدفتان را با دقت بالا و بدون خطا تکثیر کنید این محصول به کارتان خواهد آمد. همه اجزای واکنش در تیوب ها به صورت لیوفیلیزه قرار داده شده است و برای انجام واکنش کافی است آب، پرایمرها و نمونه DNA به آن اضافه شود.

آنزیم Pfu، آنزیمی کم خطاست که نرخ خطای آن حدود ۱/۹ در هر میلیون است. این محصول می تواند برای کاربردهایی همچون کلونینگ ژن، سنتز ژن، جهش زایی هدفمند نقطه ای و… مورد استفاده قرار گیرد.

 • تکثیر با صحت بالا (High Fidelity) توسط آنزیم pfu
 • قابلیت تکثیر قطعات تا ۱۰۰۰۰ باز
 • ماندگاری طولانی مدت ( یک ماه در دمای اتاق و بیشتر از ۲ سال در دمای ۲۰-)
 • عدم وجود نوکلئیک اسید خارجی در مخلوط به دلیل استفاده از آنزیم pfu نوترکیب
 • پایداری دمایی خوب آنزیم (عمل در دماهای بالا، منجر به افزایش اختصاصیت واکنش PCR)
 • تکرارپذیری بالا به دلیل کنترل کیفی دقیق در هر سری تولید
 • تیوب های ۰/۲ ml
 • برای واکنش PCR  با حجم کلی ۲۰ میکرولیتر
 • دارای آنزیم pfu :
  • فاقد خاصیت ‘۵ به ‘۳ اگزونوکلئازی
  • دارای خاصیت ‘۳ به ‘۵ اگزونوکلئازی
 • دارای رنگ (loading dye) و آماده بارگذاری روی ژل