تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

مخلوط آماده PCR با بازده بالا و قابلیت بارگذاری مستقیم روی ژل

خانه محصولات آنزیم ها و مخلوطهای آماده PCR مخلوط آماده PCR با بازده بالا و قابلیت بارگذاری مستقیم روی ژل

Red Load Taq Master Mix, High Yield, Direct gel loading

مخلوط آماده PCR  با بازده بالا، دارای همه اجزای مورد نیاز واکنش PCR (غیر از نمونه DNA و پرایمرها) است و بعد اتمام فرآیند می توانید مستقیما محصول PCR تان را روی ژل ببرید.

این مخلوط برای واکنشهای روتین PCR توصیه می شود و برای بازه وسیعی از کاربردها بهینه شده است.

  • حجم: یک میلی لیتر
  • غلظت: ۲x
  • مناسب برای ۴۰ واکنش ۵۰ میکرولیتری و یا ۱۰۰ واکنش ۲۰ میکرولیتری
  • آنزیم Taq DNA-Polymerase دارای خاصیت ‘۵ به ‘۳  پلیمرازی و فاقد خاصیت ‘۳ به ‘۵ اگزونوکلئازی
  • مخلوط بهینه سازی شده و کارایی بالای تکثیر
  • دارای رنگ و آماده بارگذاری مستقیم روی ژل