تهران، خ سهروردی شمالی، بین هويزه و شهيد بهشتی، خ افشار جوان، پلاک 18 طبقه اول (+98-21) 43 90 8000

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

مسترمیکس آماده RT Real-time PCR ، روش Taqman (تک مرحله ای)

خانه محصولات مخلوط های آماده Real-Time PCR مسترمیکس آماده RT Real-time PCR ، روش Taqman (تک مرحله ای)

SCRIPT One-Step RT-qPCR ProbesMaster

برای سنجش کمی میزان RNA در یک نمونه، با استفاده از فناوری Real-Time PCR و پروب های نشاندار شده با رنگهای فلؤورسنت می توانید از این محصول استفاده کنید.

تمام اجزای واکنش در این مخلوط وجود دارد و شما تنها می بایست آب، پرایمرها، پروب ها و نمونه RNA را اضافه کنید. 

Script Reverse Transcriptase آنزیمی مهندسی شده است که در دماهای بالا مقاومت خوبی داشته و باعث بالا رفتن حساسیت واکنش، افزایش کارایی ساخت cDNA و توانایی ساخت رونوشت های بلندتر حتی از روی قطعات دارای ساختار ثانویه خواهد شد.

در این مخلوط از آنزیم DNA پلیمراز Hot-Start استفاده شده که باعث بالا رفتن اختصاصیت و حساسیت واکنش خواهد شد. همچنین در این مخلوط به جای dTTP از dUTP استفاده شده است که برای جلوگیری از بروز آلودگی بین واکنشهای PCR (با تیمار محصولات PCR آنزیم UDG) بسیار کارآمد است.

  • حساسیت و اختصاصیت بسیار بالا بدلیل وجود آنزیم DNA پلیمراز Hot-Start
  • جلوگیری از بروز آلودگی بین واکنشهای PCR بدلیل استفاده از dUTP
  • قابل استفاده در آزمونهای طراحی شده با پروب های:
    • دونشاندار (Dual Labeled) روش رایج Taqman
    • Molecular Beacons
    • FRET
  • حساسیت فوق العاده ( کمتر از ۱pg برای mRNA و کمتر ۱۰pg برای RNA توتال)